E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
05/07/20212021/110ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüYakutiye İlçe Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih 22, 23, 24, 25, 26 sayılı Meclis Kararları ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 11.05.2018 tarih ve 228 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı; T.C. Erzurum 1. İdare Mahkemesi 2020/33 Esas ve 2020/537 Karar ile iptal edilmiştir. Söz konusu meclis kararlarına istinaden aşağıdaki tabloda bulunan paftaları kapsayan alanda bilirkişi raporuna göre yeniden revizyon imar planlarının hazırlanarak revize edilmesi için 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 05/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5273 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda; I46B06C1A, I46A10C1C, I46B11A1A, I46A15A1A, I46B06C1B, I46A10C1D, I46B11A1B, I46A15A1B, I46B06C1C, I46A10C2C, I46B11A1D, I46A15A1C, I46B06C1D, I46A10C2D, I46B11A2A, I46A15A1D, I46B06C3A, I46A10C3A, I46B11A2B, I46A15A2A, I46B06C3C, I46A10C3B, I46B11B1A, I46A15A2B, I46B06C3D, I46A10C3C, I46B11B1B, I46A15A2C, I46B06C4A, I46A10C3D, I46A15A2D, I46B06C4B, I46A10C4A, I46A15A3A, I46B06C4C, I46A10C4B, I46A15A3B, I46B06C4D, I46A10C4C, I46A15A3C, I46B06D1C, I46A10C4D, I46A15A3D, I46B06D1D, I46A10D1A, I46A15A4B, I46B06D2B, I46A10D1B, I46A15B1A, I46B06D2C, I46A10D1C, I46A15B1B, I46B06D2D, I46A10D1D, I46A15B1C, I46B06D3A, I46A10D2A, I46A15B1D, I46B06D3B, I46A10D2B, I46A15B2A, I46B06D3C, I46A10D2C, I46A15B2B, I46B06D3D, I46A10D2D, I46A15B2C, I46B06D4A, I46A10D3A, I46A15B2D, I46B06D4B, I46A10D3B, I46A15B3A, I46B06D4C, I46A10D3C, I46A15B4A, I46B06D4D, I46A10D3D, I46A15B4B I46A10D4A, I46A15B4C, I46A10D4B, I46A15B4D, I46A10D4C, I46A15D1B, I46A10D4D, I46A15D2A, I46A15D2B, I46A15D2D,
05/07/20212021/109ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Müdürge Mahallesi, 12786 ada 22,120, 123 nolu parselleri kapsayan alanla ilgili olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliği 01.03.2021 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup Komisyona havalesi gerçekleşmiştir. 24.06.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede "Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliğine istinaden alınan Komisyon Kararı ektedir. Bu karar; 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği' ne istinaden ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 05/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5274 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/07/20212021/108ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, I46B06D1C paftasını kapsayan alanda kayıtlı bulunan 32 ada 310 parseli kapsayan alanla ilgili olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliği 18.05.2021 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup Komisyona havalesi gerçekleşmiştir.24.06.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede "Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliğine istinaden alınan Komisyon Kararı ektedir. Bu karar; 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği' ne istinaden ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 05/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5277 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/07/20212021/107ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 7713 ada 16 parsel ile ilgili Muhammet Raşit Altundaş'a ait 08.06.2021 tarih 162486 sayılı dilekçe ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarında Bitişik Nizam 3 kat ve Bitişik Nizam 5 katlı konut alanına denk gelen parselin ada ayrım çizgisinin yeniden düzenlenerek İmar Planı Değişikliği yapılabilmesi için 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 05/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5278 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/07/20212021/106ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi, 23 ada 3, 4, 17 parseller, 283 ada 23, 54, 94, 107 parseller ve 717 ada 4, 8 parsellerle ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü Erzurum İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın 02.06.2021 tarih ve E-22549757-754-340665 sayılı yazısı ile 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarında Askeri Alan olarak görülen yerin tekrar Askeri Alan olarak yeniden düzenlenerek Emsal:2.00 Yençok:24.50 m olarak İmar Planı Değişikliği yapılabilmesi için 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 05/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5280 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/06/20212021/105ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 04/06/2021 KARAR NO : 2021/105 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, I46B-06A-3B, I46B-06A-3C, I46B-06D-2A,I46B-06D-2B, I46B-06D-2D paftalarını kapsayan alanla ilgili olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar planı 03.06.2021 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup Komisyona havalesi gerçekleşmiştir. 03.06.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede; "1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarında I46B-06A-3B, I46B-06A-3C, I46B-06D-2A,I46B-06D-2B, I46B-06D-2D paftalarını kapsayan alanda %45 i aşan park alanlarıyla ilgili Belediyemize kamulaştırma maliyeti oluşturmaması için ve alanda oluşan otopark ihtiyacının giderilmesi için hazırlanan imar planlarında gerekli düzenlemeler Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yapılarak planlara işlenmesi" yönünde karar verilmiştir. 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 04/06/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-4337 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/06/20212021/104BÜTÇE62966346 Mali Hizmetler Müdürlüğü KARAR TARIHI : 04/06/2021 KARAR NO : 2021/104 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2021 yılı iş programlarında oluşan değişimler nedeniyle hasıl olan Ek Ödenek talepleri 03/06/2021 tarihli olağan oturumunda Meclis Başkanlığımızca Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna sunulmuş olup; Komisyonca rapor düzenlenmiştir. "Talebin kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun olduğunu beyan eder" 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince ek ödenek (Ek Bütçe) talebinin Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 04/06/2021 tarih ve E-62966346-841.01.02-4307 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/06/20212021/99ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/06/2021 KARAR NO : 2021/99 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, I46-B-06A-3B, I46-B-06A-3C, I46-B-06D-2A, I46-B-06D-2B, I46-06D-2D, paftalarını kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Değişikliği yapılabilmesi için 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 03/06/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-4274 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/06/20212021/98ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/06/2021 KARAR NO : 2021/98 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 6812 ada 5 parseli kapsayan alanda 21/05/2021 tarih ve 473359 sayılı yazıyla Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.' ye ait dilekçeye istinaden 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Değişikliği yapılabilmesi için 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında görüşülmesi hususunda yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur. Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 03/06/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-4274 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/06/20212021/97ARŞİVLEME99992421 Fen İşleri Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/06/2021 KARAR NO : 2021/97 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere 1 Adet Kazıyıcı-Yükleyici İş Makinası ihtiyacı hasıl olmuştur. Yukarıda yer alan talep Müdürlüğümüz tarafından incelenmiş olup ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygundur. Söz konusu iş makinasının Taşıt Kanununun 10. maddesi kapsamında Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile satın alınabilmesi ve işlemlerin yürütülmesi için Encümen Başkanlığına yetki verilmesi hususunun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Fen İşleri Müdürlüğü çıkışlı 02/06/2021 tarih ve E-99992421-934.1.99-4256 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 5