E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
02/08/20212021/114KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 02/08/2021 KARAR NO : 2021/114 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Bülent YAZICI MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 7713 ada 16 parseli kapsayan alanla ilgili olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliği 05.07.2021 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup Komisyona havalesi gerçekleşmiştir. 27.07.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede; "1/1000 Ölçekli İmar Planlarında Bitişik Nizam 3 kat ve Bitişik Nizam 5 kat Konut alanında kalan yer ile ilgili olarak parselin kadastral durumuna göre ada ayrım çizgisinin düzenlenerek parsel sınırına çekilerek planlara işlenmesi" yönünde karar verilmiştir. 3194 sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5948 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
02/08/20212021/113KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 02/08/2021 KARAR NO : 2021/113 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Bülent YAZICI MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 11202 ada 807 parselle ilgili 03.07.2020 tarihli Albayrak Turizm Ltd. Şti adına Fahrettin ALBAYRAK' a ait dilekçe ile 1/1000 Ölçekli İmar Planları dışında kalan yer için hazırlanan İlave İmar planıyla ilgili olarak Kurum Görüşleri alınmış olup bu yer için 18.05.2021 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup 2021/83 sayılı kararı ile Komisyona havalesi gerçekleşmiştir. 27.07.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede; "1/1000 ölçekli İmar Planları dışında bulunan alanla ilgili olarak E=0,40 Yençok=9,50 m Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlara işlenmesi talebi değerlendirilmiş olup Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanmasına ve bu plan yapılırken; 1- Karayolları Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nün 24/07/2020 tarih ve 53743237-175.10.02/E.163608 sayılı yazısında belirtilen " yapı yaklaşım mesafesinin besi çiftliği ve ahırların cephe hattının karayolu sınırına en az 25m mesafede olması şartıyla ve tesise ait geçiş yolu bağlantısının yapım ve bakımından sorumlu olduğumuz devlet karayoluna doğrudan yapılması halinde tesis inşaatına başlamadan önce Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlıı'na geçiş yolu izin belgesi için başvurulması ve bu konuda kurumumuzun uygun görüşü alınması şartıyla uyguın görülmüştür. 2- Erzurum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 22/07/2020 tarih ve 24606400-300-E.8379 sayılı yazısında belirtilen " konut dışı yapılar mahreç aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00) m. den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı kat sayısı %40'ı ve yapı yüksekliği (6.50) m yi ve 2 katı aşmamak şartıyla uygun görülmüştür." Bu kurum görüşleri dikkate alınarak E:0,40, Yençok:6,50 olarak planlanması" yönünde karar verilmiştir. 3194 sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5950 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
02/08/20212021/112KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 02/08/2021 KARAR NO : 2021/112 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Bülent YAZICI MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 34 ada 8 parseli kapsayan alanla ilgili olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliği 18.05.2021 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup Komisyona havalesi gerçekleşmiştir. 27.07.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede; "1/1000 ölçekli İmar Planlarında Resmi Kurum Alanı görülen yerde Hizmet Binasının kitle olarak işlenmesi talebi değerlendirilmiş olup; Kamu yararı gözetilerek söz konusu alana 72 x 19.20 m ölçüsünde kitle işlenmesine" karar verilmiştir. 3194 sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5951 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
02/08/20212021/111Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 02/08/2021 KARAR NO : 2021/111 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Bülent YAZICI MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Ayazpaşa Mahallesi, 632 ada 1 nolu parsel ile ilgili Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 02.07.2021 tarih ve E-22549695-604.01.06-84704 sayılı yazısı ile 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği yapılabilmesi için 3194 sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden "Yukarıda yer alan talepler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5949 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/07/20212021/110ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüYakutiye İlçe Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih 22, 23, 24, 25, 26 sayılı Meclis Kararları ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 11.05.2018 tarih ve 228 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 2. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı; T.C. Erzurum 1. İdare Mahkemesi 2020/33 Esas ve 2020/537 Karar ile iptal edilmiştir. Söz konusu meclis kararlarına istinaden aşağıdaki tabloda bulunan paftaları kapsayan alanda bilirkişi raporuna göre yeniden revizyon imar planlarının hazırlanarak revize edilmesi için 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 05/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5273 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda; I46B06C1A, I46A10C1C, I46B11A1A, I46A15A1A, I46B06C1B, I46A10C1D, I46B11A1B, I46A15A1B, I46B06C1C, I46A10C2C, I46B11A1D, I46A15A1C, I46B06C1D, I46A10C2D, I46B11A2A, I46A15A1D, I46B06C3A, I46A10C3A, I46B11A2B, I46A15A2A, I46B06C3C, I46A10C3B, I46B11B1A, I46A15A2B, I46B06C3D, I46A10C3C, I46B11B1B, I46A15A2C, I46B06C4A, I46A10C3D, I46A15A2D, I46B06C4B, I46A10C4A, I46A15A3A, I46B06C4C, I46A10C4B, I46A15A3B, I46B06C4D, I46A10C4C, I46A15A3C, I46B06D1C, I46A10C4D, I46A15A3D, I46B06D1D, I46A10D1A, I46A15A4B, I46B06D2B, I46A10D1B, I46A15B1A, I46B06D2C, I46A10D1C, I46A15B1B, I46B06D2D, I46A10D1D, I46A15B1C, I46B06D3A, I46A10D2A, I46A15B1D, I46B06D3B, I46A10D2B, I46A15B2A, I46B06D3C, I46A10D2C, I46A15B2B, I46B06D3D, I46A10D2D, I46A15B2C, I46B06D4A, I46A10D3A, I46A15B2D, I46B06D4B, I46A10D3B, I46A15B3A, I46B06D4C, I46A10D3C, I46A15B4A, I46B06D4D, I46A10D3D, I46A15B4B I46A10D4A, I46A15B4C, I46A10D4B, I46A15B4D, I46A10D4C, I46A15D1B, I46A10D4D, I46A15D2A, I46A15D2B, I46A15D2D,
05/07/20212021/109ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Müdürge Mahallesi, 12786 ada 22,120, 123 nolu parselleri kapsayan alanla ilgili olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliği 01.03.2021 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup Komisyona havalesi gerçekleşmiştir. 24.06.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede "Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliğine istinaden alınan Komisyon Kararı ektedir. Bu karar; 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği' ne istinaden ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 05/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5274 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/07/20212021/108ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, I46B06D1C paftasını kapsayan alanda kayıtlı bulunan 32 ada 310 parseli kapsayan alanla ilgili olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliği 18.05.2021 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup Komisyona havalesi gerçekleşmiştir.24.06.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede "Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliğine istinaden alınan Komisyon Kararı ektedir. Bu karar; 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği' ne istinaden ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 05/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5277 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/07/20212021/107ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 7713 ada 16 parsel ile ilgili Muhammet Raşit Altundaş'a ait 08.06.2021 tarih 162486 sayılı dilekçe ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarında Bitişik Nizam 3 kat ve Bitişik Nizam 5 katlı konut alanına denk gelen parselin ada ayrım çizgisinin yeniden düzenlenerek İmar Planı Değişikliği yapılabilmesi için 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 05/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5278 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
05/07/20212021/106ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi, 23 ada 3, 4, 17 parseller, 283 ada 23, 54, 94, 107 parseller ve 717 ada 4, 8 parsellerle ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü Erzurum İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın 02.06.2021 tarih ve E-22549757-754-340665 sayılı yazısı ile 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarında Askeri Alan olarak görülen yerin tekrar Askeri Alan olarak yeniden düzenlenerek Emsal:2.00 Yençok:24.50 m olarak İmar Planı Değişikliği yapılabilmesi için 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 05/07/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-5280 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/06/20212021/105ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 04/06/2021 KARAR NO : 2021/105 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, I46B-06A-3B, I46B-06A-3C, I46B-06D-2A,I46B-06D-2B, I46B-06D-2D paftalarını kapsayan alanla ilgili olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar planı 03.06.2021 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup Komisyona havalesi gerçekleşmiştir. 03.06.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede; "1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarında I46B-06A-3B, I46B-06A-3C, I46B-06D-2A,I46B-06D-2B, I46B-06D-2D paftalarını kapsayan alanda %45 i aşan park alanlarıyla ilgili Belediyemize kamulaştırma maliyeti oluşturmaması için ve alanda oluşan otopark ihtiyacının giderilmesi için hazırlanan imar planlarında gerekli düzenlemeler Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yapılarak planlara işlenmesi" yönünde karar verilmiştir. 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 04/06/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-4337 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 6