Beni Hatırla
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
10/06/20192019/91EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi, ada:716, parsel:122'de kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 28/05/2019 tarihli Edip AKGÜN adına Vekili Tarık YILDIRIM'a ait dilekçe ile 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarında 716 ada içerisinde bulunan beş metrelik yaya yolunun kaldırılarak ada kenarlarının yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30/05/2019 tarih ve 42284874-819 01-960 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/06/20192019/90KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü25/12/2018 tarih ve 98102309/435/1435-4930 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına ait yazı ile Erzurum İli Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi ada:7380 Parsel:1 ile ilgili talep için, 28/05/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "25/12/2018 tarih ve 98102309/435/1435-4930 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına ait yazı ile Erzurum İli Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi ada:7380 Parsel:1'de kayıtlı imar planlarında Cami Alanı olarak görünen taşınmazın Sosyal Tesis Alanı olarak işlenmesi ve Kreş Alanı ile arasındaki 7 metrelik yolun kaldırılıp Cami Alanına eşdeğer büyüklükte Kreş Alanından Cami Alanı oluşturulması ile ilgili 08/10/2018 tarih ve 516 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı alınmıştır. Alınan bu karara istinaden plan değişikliğinin yapılması Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/946 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/06/20192019/89KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü08/03/2019 tarih ve 98102309-105.04-E.4416 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına ait yazı ile Erzurum İli Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi ada:7403, parsel:4'de kayıtlı İmar Planlarında Cami Alanı olarak görülen taşınmazla ilgili talep için, 28/05/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Erzurum İli Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi ada:7403, parsel:4'de kayıtlı İmar Planlarında Cami Alanı olarak görülen taşınmazla ilgili 15/01/2019 tarih 08 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre Cami Alanı, İlkokul Alanı ve Konut Alanının Revizyon İmar Planındaki yapılaşma şartlarının korunarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına işlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/945 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/06/20192019/88KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü24/09/2018 tarih ve 103394 sayılı Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yatırımlar ve Tesis Koordinatörlüğü'ne ait yazı ile yapılan talep için, 28/05/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, " Erzurum İli Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi DM 2/14 nolu trafo Erzurum Tortum Yolunun doğusunda, Fabrikaönü Sokağın kuzeydoğusundan ve Orhan Gazi Caddesinin Güneybatısında; DM 3/7 nolu trafo Osman Gazi Caddesinin kuzeyinde ve Şevval Sokağın doğusunda; DM 3/16 nolu trafo Erol Türk Caddesinin güneydoğusunda ve Erol Türk Sokağının güneybatısında; DM 3 nolu trafo Erol Türk Caddesinin güney doğusunda ve Kars Erzincan tolunun güneyinde kalan tarfo alanlarının yola cephe alan kısımlardan 5 metre çekme koşullu olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/944 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/06/20192019/87KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü29/11/2018 tarih ve 98102309/1778-4815 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına ait yazı ile Erzurum İli Yakutiye İlçesi Çiftlik Mahallesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi arasındaki mevcut onaylı imar planlarındaki yolun ötelenmesini içeren plan değişikliği için,, 28/05/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, " Çiftlik Mahallesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi arasındaki mevcut onaylı imar planlarında 15 metre olarak görülen taşıt yolunun 17 metreye çıkarılarak güneye doğru kaydırılmasını içeren plan değişikliği 08/05/2018 tarih 194 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını kabul edilmiştir.Yapılan bu planlamaya uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/943 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/06/20192019/86KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi, ada:249, parsel:33-27'de kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 05/09/2018 tarihli Ahmet POLAT'a ait dilekçe ile yapılan talep için, 28/05/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, " Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi, ada:249, parsel:33-27'de kayıtlı bulunan gayrimenkulün kuzeyinde bulunan mevcut bina dikkate alınarak söz konusu parselde yapılacak olan binanın bir kısmı 1/1000 revizyon imar planında park alanına denk gelmektedir. Ada içerisinde 10 m'lik yoldan cephe alan mevcuttaki binalara göre söz konusu parselde yapılacak binanın cephe hattının devamlılığının sağlanması için bu park alanının yeniden düzenlenerek 20 m'lik yoldan yan yol planlanması ve bu yan yola göre ada kenarının düzenlenerek azaltılan park alanı m2'sinin sağlanması ve plan değişikliğinde görüldüğü gibi bu park alanının güneyindeki ada kenarlarının da mevcut yapılaşmaya göre düzenlenerek yolun bir kısmının 22 m olarak planlara işlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/942 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/06/20192019/85KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü05/02/2019 tarih ve 98102309-105.04-E.1298 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına ait yazı ile Erzurum İli Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi ada:7483 Parsel:2'de kayıtlı taşınmazın 18. madde Uygulamasına göre ada kenarlarının düzeltilmesi 18/01/2019 tarih ve 49 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı alınmış olup bu karara istinaden yapılan plan değişikliği için, 28/05/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, " Erzurum İli Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi ada:7483 Parsel:2'de kayıtlı 18. madde Uygulamasına göre oluşan parselin ada kenarı ve batısındaki ada kenarı ; Erzurum Büyükşehir Belediyesi 13.02.2018 tarih ve 54 sayılı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planındaki 34 nolu adaya denk gelen ada kenarına göre düzenlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/941 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/06/20192019/84KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yerlisu Mahallesi Susuzlar Mevkiinde bulunan ada:11575 parsel:4 ve ada:11580 parsel:1'de kayıtlı bulunan parsel ile ilgili 20/12/2018 tarih ve 39492243/935 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na ait yazı yapılan talep için, 28/05/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yerlisu Mahallesi ada:11575 parsel :4 'de kayıtlı bulunan gayrimenkulün güneyinden; ada:11580 parsel:1 'de kayıtlı bulunan gayrimenkulün kuzeyinden geçen kadastrol boşluğundan kendi parseline doğru 10 m' lik yol planlanıp, üzerinde E=0.50 Yençok:6.50 metre, 5 metre yapılaşama şartları ile hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı İlave İmar Planı yapılması Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/940 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/06/20192019/83KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yerlisu Mahallesi parsel:384 (yeni:11558/2), parsel:396(11565/1) ve parsel:824(yeni:11565/2)'de kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 29/06/2016 tarihli Salih MODER'e ait dilekçe ile yapılan talep için, 28/05/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, " Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yerlisu Mahallesi parsel:384 (yeni:11558/2)'de kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerinde batısında bulunan kadastro boşluğundan kendi parseline doğru 10 m' lik yol planlanıp, E=0.50 Yençok:6.50 metre, yola cephe olan kısımdan 10 metre diğer cephelerden 5 metre çekme mesafeli yapılaşama şartları ile hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı İlave İmar Planı yapılması Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/939 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/06/20192019/82KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, ada:7438, parsel:13'de kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 05/04/2019 tarihli Eka Yapı İnşaat'a ait dilekçe ile yapılan talep için, 28/05/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, " Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, ada:7438, parsel:13'de kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerinde yapılan mevcut binanın plandaki 5 m çekme mesafelerine uygun yapmamasından ve bitişiğindeki yine EKA Yapı İnşaat'a ait 7438 ada 8 nolu parselle arasında bulunması gereken 10 m lik çekme mesafesinin ihlal edilmesinden dolayı mevcut binanın kitle işlenmesi, bitişiğindeki 8 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafesinin 10 m olarak düzenlenmesine komisyonumuzca karar verilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30.05.2019 tarih ve 42284874/819 01/938 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 9