E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
07/09/20202020/995 YILLIK İMAR PROGRAMINA ALINMASI KAMULAŞTIRMA66602527 Emlak ve İstimlak MüdürlüğüErzurum İli, Yakutiye İlçesi, Köseömerağa Mahallesi 329 ada, 6 ve 32 nolu parseller 1/1000 lik uygulama imar planında park alanında olup 2942 Kamulaştırma Kanunun 5 ve 6. Maddeleri gereğince Kamulaştırma kararının alınması için Konuyla ilgili talebin Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çıkışlı 27/08/2020 tarih ve 66602527-756.01-E.5384sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
07/09/20202020/105KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, I46B06D02D, I46B06D01C, I46B06D04B,I46B06D04A paftalarına denk gelen alanda 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliği talebi için komisyonumuz yerinde ve paftasında yapmış olduğu incelemede, alandaki mevcut yapılaşma dikkate alınarak hazırlanan imar planı değişikliğinde mevcut yollar genişletilerek ve yollar arasında kademelenme yapılarak yapılaşma adaları planlanmıştır. Ayrıca planlama alanındaki nüfusa göre hesaplanarak belirlenmiş ve bu yönetmelikle belirtilen yürüme mesafeleri dikkate alınarak sosyal donatı alanlarının planlamasına Komisyonumuzca Karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 07/09/2020 tarih ve 42284874-115.02.09-E.5777 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
07/09/20202020/104KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, ada:861, parsel:50-56'da kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili 17.06.2020 tarih 765770-010.99-E138 sayılı Türkiye Kızılay Derneği Erzurum Şube Başkanlığı'na ait yazı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarında OK-4 Kat T1 olarak görülen alanın B-6 Kat T1 olarak düzenlenmesi için yapılan talep 27/08/2020 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek; 861 ada 50-56 nolu parseller ile birlikte ada bütününde kadastral durum dikkate alınarak 25 metrelik yola bakan cephenin OK-4 kat T1 ve güneyindeki 7 metrelik yolun düzenlenerek bu yoldan cephe alan 50 ve 56 nolu parsellerinde B-6 kat T1 yapılaşma koşullu olarak İmar Planlarına işlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. Konuyla ilgili talebin Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 31/08/2020 tarih ve 42284874-115.02.09-E.5474 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
07/09/20202020/103KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, ada:231, parsel:51'de kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili 29.06.2020 tarihli Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü' ne ait dilekçe ile söz konusu parselin komşu parsellerden 3 m; yola bakan cephesinden 5 m çekme mesafelerinin düzenlenmesi için yapılan talep 27/08/2020 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek; 231 ada 51 parselin kuzeyindeki Askeri Alandan 5 metre, diğer 3 cephesinden 10 metre çekme mesafesi yapılarak planlara işlenmesi Komisyonumuzca tadilen kabul edilmiştir. Konuyla ilgili talebin Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 31/08/2020 tarih ve 42284874-115.02.09-E.5473 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
07/09/20202020/102EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi , İstasyon Mahallesi 7453 ada 3 parsel ile ilgili 20/08/2020 tarihli İdealist Şehir Planlama Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. A.Ş.'ye ait dilekçe ile BL-6 kat olarak görülen söz konusu adanın yakın çevresindeki yapılaşma şartları dikkate alınarak BL-7 olarak yeniden düzenlenmesi ve 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planlarına işlenmesi talep edilmektedir. Konuyla ilgili talebin Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 27/08/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.5545 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
07/09/20202020/101EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi 12765 ada 1 parsel ile ilgili 25/08/2020 tarihli Abdulkadir ELMALI' ya dilekçe ile 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planlarında kadastral duruma göre ada ayrım çizgisinin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Konuyla ilgili talebin Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 27/08/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.5385 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
07/09/20202020/100BORÇLANMA YETKİ VERİLMESİ99992421 Fen İşleri MüdürlüğüDuyulan ihtiyaç ve görülen lüzuma binaen Müdürlüğümüze 2020 model silindir satın alınması talep adilmektedir. Talep edilen silindirin satın alınması konusunun Meclis Başkanlığınca görüşülerek Encümene yetki verilmesi hususunda Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Fen İşleri Müdürlüğü çıkışlı 31/08/2020 tarih ve 99992421-934.1.19-E.5475 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/08/20202020/98KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi Alipaşa Mahallesi, ada:316, parsel:85'de kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili 23.06.2020 tarih Polat Kardeşler Yapı Malz. Isı Sistemleri Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.'e ait dilekçe ile yapılan talep için 28/07/2020 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek; '13.09.2018 tarih ve 493 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı' na istinaden onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Planında Otopark Alanı olarak görülen parselin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmeden önceki 2008 yılında onaylanan İmar Planı' na göre h = 12 m Ticaret + Konut Alanı olarak planlara işlenmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Konuyla ilgili talebin Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 04/08/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.4723 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/08/20202020/97KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Güzelova Mahallesi, ada:11963, parsel:1' de kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili 24.06.2019 tarihli Neşet ÜZER' e ait dilekçe ile yapılan talep için 28/07/2020 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek; '19.07.2019 tarih 98102309-115.01.06-E.20495 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi' ne ait yazı ile verilen görüşe göre 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Az Yoğunluklu Kırsal Konut Alanı olarak görülen parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği' ne göre sosyal donatı alanları oluşturulmuştur. Parsel üzerinde hazırlanan plana göre yollar bedelsiz terk edilmesi kaydıyla Bitişik Nizam 2 katlı Konut Alanı olarak planlara işlenmesi'' komisyonumuzca kabul edilmiştir. Konuyla ilgili talebin Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 04/08/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.4724 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
10/08/20202020/96EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi 716 ada 122 parsel ile ilgili 30/07/2020 tarihli Edip AKGÜN vekili Tarık YILDIRIM' a ait dilekçe ile 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planlarında Bitişik Nizam 7 katlı Konut + Ticaret Alanı olarak görülen yerin Bitişik Nizam 7 katlı Ticaret + Turizm alanı olarak düzenlenmesi talep edilmekte olup bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 04/08/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.4727 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 5