Beni Hatırla
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
04/02/20192019/18MECLİS ÜYESİNİN İZİNLİ OLMASI38010943 Yazı İşleri Müdürlüğüİşlerinin yoğun olmasından dolayı Üyesi bulunduğu Yüce Meclisin Şubat ayında yapacağı oturuma katılamayacağından, izinli sayılmasını isteyen üyeden Nazmi PERKTAŞ' ın 04.02.2019 havale tarihli dilekçesinin okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/02/20192019/17EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli, Yakutiye İlçesi, Karaköse Mahallesi ada:5582,parsel:5 üzerinde bulunan mevcut binaya göre 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ada kenarının düzenlenmesini içeren plan değişikliğinin Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 01/02/2019 tarih ve 42284874/819 01/171 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/02/20192019/16ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli, Yakutiye İlçesi, Hasani Basri Mahallesinde bulunan Şerif Efendi Caddesini Recep Akdağ caddesine bağlayan Vali Hafızpaşa İlkokulunun batısından geçen ekteki krokide işaretlenmiş; yolun 5393 sayılı kanunun 18.maddesine göre Efkan Âlâ Caddesi olarak isimlendirilmesi hususunda Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 29/01/2019 tarih ve 42284874/819 01/155 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/02/20192019/15ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli, Yakutiye İlçesi, Hacı Cuma Mahallesinde bulunan Veyisefendi İlköğretim Okulunun doğusundan geçen ve Karskapı Caddesine bağlanan ekteki krokide işaretlenmiş; 15 metrelik yolun 5393 sayılı kanunun 18.maddesine göre Vehbi Efendi Caddesi olarak isimlendirilmesi hususunda Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 29/01/2019 tarih ve 42284874/819 01/154 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/02/20192019/14ARŞİVLEME67447805 İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi 1 dereceli Özel Kalem Müdürü kadrosunda istihdam edilmekte olan, Onur KORKUT, münhal bulunan 1 dereceli Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna 24.01.2019 tarihi itibariyle 657 sayılı kanunun 68/B.maddesi uyarınca Naklen Atanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca Yüce Meclisimizin bilgilerine Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı 24/01/2019 tarih ve 67447805-804-11-42 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/02/20192019/13ENCÜMEN ÜYESİNİN SEÇİMİ94831259 Harita ServisiErzurum İli, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, 7438 ada, 9 nolu parselde kayıtlı Belediyemize ait arsanın ihale yolu ile satışı hususunda; Yüce Meclisce Encümene yetki verilmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Servisi çıkışlı 25/02/2019 tarih ve 948831259/819 03/43 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/02/20192019/12ENCÜMEN ÜYESİNİN SEÇİMİ94831259 Harita ServisiErzurum İli, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, 7410 ada, 7 nolu parselde kayıtlı Belediyemize ait arsanın ihale yolu ile satışı hususunda; Yüce Meclisce Encümene yetki verilmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Servisi çıkışlı 25/02/2019 tarih ve 948831259/819 03/42 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/02/20192019/11KADRO DEĞİŞİKLİĞİ67447805 İnsan Kaynakları ve Eğt. Md. Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlarımızdan 1 personelimizin müktesebi kadro derecesini geçmiştir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca dolu memur kadrolarında, derece değişikliği yapılması hususunda Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı 15/01/2019 tarih ve 67447805-804-11-30 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
07/01/20192019/10MECLİS ÜYESİNİN İZİNLİ OLMASI38010943 Yazı İşleri Müdürlüğüİşlerinin yoğun olmasından dolayı Üyesi bulunduğu Yüce Meclisin Ocak ayında yapacağı oturuma katılamayacağından, izinli sayılmasını isteyen üyeden H.Ali KAYABAŞI' ın 07.01.2019 havale tarihli dilekçesinin okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
07/01/20192019/09MECLİS ÜYESİNİN İZİNLİ OLMASI38010943 Yazı İşleri Müdürlüğüİşlerinin yoğun olmasından dolayı Üyesi bulunduğu Yüce Meclisin Ocak ayında yapacağı oturuma katılamayacağından, izinli sayılmasını isteyen üyeden Sinan DOĞAN' ın 07.01.2019 havale tarihli dilekçesinin okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 2