E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
04/06/20212021/105ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 04/06/2021 KARAR NO : 2021/105 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, I46B-06A-3B, I46B-06A-3C, I46B-06D-2A,I46B-06D-2B, I46B-06D-2D paftalarını kapsayan alanla ilgili olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar planı 03.06.2021 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup Komisyona havalesi gerçekleşmiştir. 03.06.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede; "1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarında I46B-06A-3B, I46B-06A-3C, I46B-06D-2A,I46B-06D-2B, I46B-06D-2D paftalarını kapsayan alanda %45 i aşan park alanlarıyla ilgili Belediyemize kamulaştırma maliyeti oluşturmaması için ve alanda oluşan otopark ihtiyacının giderilmesi için hazırlanan imar planlarında gerekli düzenlemeler Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yapılarak planlara işlenmesi" yönünde karar verilmiştir. 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 04/06/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-4337 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/06/20212021/104BÜTÇE62966346 Mali Hizmetler Müdürlüğü KARAR TARIHI : 04/06/2021 KARAR NO : 2021/104 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2021 yılı iş programlarında oluşan değişimler nedeniyle hasıl olan Ek Ödenek talepleri 03/06/2021 tarihli olağan oturumunda Meclis Başkanlığımızca Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna sunulmuş olup; Komisyonca rapor düzenlenmiştir. "Talebin kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun olduğunu beyan eder" 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince ek ödenek (Ek Bütçe) talebinin Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 04/06/2021 tarih ve E-62966346-841.01.02-4307 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/06/20212021/99ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/06/2021 KARAR NO : 2021/99 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, I46-B-06A-3B, I46-B-06A-3C, I46-B-06D-2A, I46-B-06D-2B, I46-06D-2D, paftalarını kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Değişikliği yapılabilmesi için 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 03/06/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-4274 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/06/20212021/98ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/06/2021 KARAR NO : 2021/98 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 6812 ada 5 parseli kapsayan alanda 21/05/2021 tarih ve 473359 sayılı yazıyla Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.' ye ait dilekçeye istinaden 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Değişikliği yapılabilmesi için 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında görüşülmesi hususunda yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur. Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 03/06/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-4274 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/06/20212021/97ARŞİVLEME99992421 Fen İşleri Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/06/2021 KARAR NO : 2021/97 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere 1 Adet Kazıyıcı-Yükleyici İş Makinası ihtiyacı hasıl olmuştur. Yukarıda yer alan talep Müdürlüğümüz tarafından incelenmiş olup ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygundur. Söz konusu iş makinasının Taşıt Kanununun 10. maddesi kapsamında Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile satın alınabilmesi ve işlemlerin yürütülmesi için Encümen Başkanlığına yetki verilmesi hususunun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Fen İşleri Müdürlüğü çıkışlı 02/06/2021 tarih ve E-99992421-934.1.99-4256 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/06/20212021/96BÜTÇE62966346 Mali Hizmetler Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/06/2021 KARAR NO : 2021/96 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Fen İşleri Müdürlüğü 2021 yılı içerisindeki iş programında kum, çimento, boru gibi Şantiyede kullanılan temel tüketim malzemeleri; ekskavatör, kamyon, bekoloder gibi Araç Kiralama işlemleri; bitüm, agrega, andezit plak ve bordür, renkli kilit taşı gibi yol malzemesi ve işçilik hizmetleri; yakıt tankeri alımı; millet konağı, sosyal konutlar ve köylere hayvan gölgeliği yapımı gibi işlemler nedeniyle meydana gelecek olan değişimler sebebi ile 25.100.000,00 (Yirmi Beş Milyon Yüz Bin) TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2021 yılı iş programında meydana gelecek değişiklikler (vatandaşın yoğun talebi sebebiyle daha fazla oyun grupları kauçuk, kamelya, ağaç, çalı alımı, halı saha yapımı elektrik ihalesi) ve pandemiden kaynaklı maliyet artışları sebebiyle 15.000.000.00 (On beş Milyon) TL ek ödenek talep etmektedir. 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi ile Mahalli idareler bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince ek ödenek (Ek Bütçe) talebinin görüşülmesi, hususunda yukarıda yer alan talep Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur. Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 01/06/2021 tarih ve E-62966346-841.01.02-4204 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/06/20212021/95KADRO DEĞİŞİKLİĞİ67447805 İnsan Kaynakları ve Eğt. Md. KARAR TARIHI : 03/06/2021 KARAR NO : 2021/95 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlarımızdan 1 personelimizin müktesebi kadro derecesini geçmiştir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca dolu memur kadrolarında, derece değişikliği yapılması hususunda yukarıda yer alan talep İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur. Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı 27/05/2021 tarih ve E-67447805-900-4093 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/06/20212021/103ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/06/2021 KARAR NO : 2021/103 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Lalapaşa Mahallesi, 646 ada 20 parseli kapsayan alanla ilgili olarak 16.03.2021 tarih E-29954480-754-1144415 sayılı Yakutiye Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü' ne ait yazı ile söz konusu parsel 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarında Park Alanı olarak görülen yer için 20.05.2021 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup 2021/93 sayılı kararı ile Komisyona havalesi gerçekleşmiştir. 28.05.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede; "1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarında Park Alanı olarak görülen yerin talep edilen plan değişikliğiyle ilgili olarak öncelikle Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan karar alınmasına" yönünde karar verilmiştir. 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine ve "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 03/06/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-4271 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/06/20212021/102ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/06/2021 KARAR NO : 2021/102 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Kırkgöze Mahallesi, 110 ada 2,3 parsel ve 109 ada 13,41parsellerle ilgili 05.01.2021 tarihli Selçuk YILDIZ'a ait dilekçe ile 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Emsal:0,40 Yençok;6,50 m Sürücü Kursu Alanı; Günübirlik Tesis Alanı ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak görülen alana 109 adsa 13 parseli de ilave ederek Kurum Görüşleri alınmış olup bu yer için 01.04.2021 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup 2021/61 sayılı kararı ile Komisyona havalesi gerçekleşmiştir. 28.05.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede; "1/1000 ölçekli İmar Planlarında E=0,40 Yençok=6,50m Sürücü Kursu Alanı, Günübirlik Tesis Alanı ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak görülen alana 109 ada 13 parseli de ilave ederek söz konusu alanın E=0,40 Yençok=6,50 m Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlara işlenmesi talebi değerlendirilmiş olup; söz konusu alanda mevcut İmar Planı korunarak eklenen 13 nolu parselin E=0,40 Yençok=6,50 m Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanmasına" yönünde karar verilmiştir. 3194 sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." Bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 03/06/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-4270 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
03/06/20212021/101ARŞİVLEME42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 03/06/2021 KARAR NO : 2021/101 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Nesrin YETİŞİR Ali ERDOĞAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 27 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Dere Mahallesi, I46B06D03C paftasını kapsayan alanla ilgili olarak 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak görülen yer için 10.06.2020 tarihinde Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülmüş olup 2020/64 sayılı Meclis Kararı ile Komisyona havalesi gerçekleşmiştir. 28.05.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yerinde ve paftasında yapılan incelemede; "Dere Mahallesi I46B06D03C paftasını kapsayan alanda Belediye Hizmet Alanı olarak görülen yerin yapılaşma şartları korunarak (Emsal:1.00, Yençok:15.50 m) Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesine" yönünde karar verilmiştir. 3194 sayılı Kanunun 8. maddesine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden, "Yukarıda yer alan talep İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup uygun bulunmuştur." hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 03/06/2021 tarih ve E-42284874-115.01.06-4272 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 1