Beni Hatırla
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
12/04/20192019/40KADRO DEĞİŞİKLİĞİ67447805 İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi 1 dereceli Zabıta Komiseri kadrosunda istihdam edilmekte olan Canan YAYATICI ÇELİK, münhal bulunan 1 dereceli Zabıta Müdürü kadrosuna 14.03.2019 tarihi itibariyle 657 sayılı kanunun 68/B.maddesi uyarınca Naklen Atanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca Yüce Meclisimizin bilgilendirilmesini isteyen Başkanlık Makamının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı 25.03.2019 tarih ve 67447805-804-11-239 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12/04/20192019/39BÜTÇE62966346 Mali Hizmetler Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği oluşturulan Belediyemiz 2018 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi sonucu Denetim Komisyonu çalışmasını tamamlamış olup; Komisyon Raporunun görüşülmesi için evrakın Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 15/03/2019 tarih ve 62966346/49 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12/04/20192019/38FAALİYET RAPORU38010943 Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden,''Belediye Başkanı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri,belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar''ifadesine istinaden,5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden hazırlanan Faaliyet Raporunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Yazı İşleri Müdürlüğü çıkışlı 04/04/2019 tarih ve 38010943/804 11/35 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
08/04/20192019/37BORÇLANMA YETKİ VERİLMESİ62966346 Mali Hizmetler MüdürlüğüYakutiye Belediyesi Personel A.Ş' nin yönetim kurulunda T.C 18193968892 numaralı Dr. Mahmut UÇAR'ın, T.C 13601120992 numaralı Halil İbrahim SANCAR'ın, T.C 22219835338 numaralı Cengiz TOSUN'un görevlendirilebilmelerinin bir karara bağlanması hususunda, konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 08/04/2019 tarih ve 62966346- 67/1 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
08/04/20192019/36ARŞİVLEME67447805 İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi 1 dereceli Zabıta Komiseri kadrosunda istihdam edilmekte olan Canan YAYATICI ÇELİK, münhal bulunan 1 dereceli Zabıta Müdürü kadrosuna 14.03.2019 tarihi itibariyle 657 sayılı kanunun 68/B.maddesi uyarınca Naklen Atanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca Yüce Meclisimizin bilgilendirilmesi konusunda Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı 25/03/2019 tarih ve 67447805-804-11-239 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
08/04/20192019/35DENETİM KOMİSYONU SEÇİMİ62966346 Mali Hizmetler Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği oluşturulan Belediyemiz 2018 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi sonucu Denetim Komisyonu çalışmasını tamamlamış olup; Komisyon Raporunun görüşülmesi konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 15/03/2019 tarih ve 62966346-49 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
08/04/20192019/34FAALİYET RAPORU38010943 Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden,''Belediye Başkanı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri,belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar''ifadesine istinaden,5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden hazırlanan Faaliyet Raporunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Yazı İşleri Müdürlüğü çıkışlı 04/04/2019 tarih ve 38010943/804 11/35 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
08/04/20192019/33ARŞİVLEME62966346 Mali Hizmetler MüdürlüğüYakutiye Belediyesi Personel A.Ş' nin yeni yönetim kurulunun belirlenmesi, Belediyemiz ve Şirketimiz bünyesinde 657, 4857 ve 696 sayılı kanuh9yar kapsamında çalışanlar ile Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yönetim Kuruluna üye belirlenmesi, Yönetim Kurulunun görev taksimi ve bu kapsamdaki her türlü hususta Belediyemizi temsilen Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mahmut UÇAR' ın yetkili kılınması hususunda, Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının Mali Hizmetler Müdürlüğü çıkışlı 08.04.2019 tarih ve 62966346-67 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
08/04/20192019/32SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÖZLEŞMESİ67447805 İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.Belediyemiz Meclis Üyelerinden Sn: Osman YILDIZ 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihi itibariyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş ve aynı tarihte göreve başlamıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 7.bendinde "Bu şekilde görevlendirilen Meclis Üyelerine Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir" hükmü uyarınca Sn: Osman YILDIZ'a verilecek aylık ödeneğin tespiti hususunda, Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı 08.04.2019 tarih ve 67447805-804-11-284 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
08/04/20192019/31DİVAN ÜYELERİNİN SEÇİMİNİN YAPILMASI38010943 Yazı İşleri MüdürlüğüBelediyemizce temsil edilen ve görev süresi Mahalli İdare seçimiyle sona eren Doğu Anadolu Belediyeler Birliği, Belediyemizi temsilen Sayın Belediye Başkanımız ve Meclis Üyesi arasından 1 asil Meclis üyenin seçilmesi için, Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının Yazı İşleri Müdürlüğü çıkışlı 04.04.2019 tarih ve 38010943/804 11/38 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 8