Beni Hatırla
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
08/01/20202020/20DENETİM KOMİSYONU SEÇİMİ38010943 Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR TARIHI : 08/01/2020 KARAR NO : 2020/20 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 26 KİŞİ Ocak ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde alınan 06/01/2020 tarih ve 2020/01 sayılı "Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi" konulu Meclis Kararına; Meclis Üyelimizden Hakan SİNİCİ yazılı itirazda bulunmuştur. İtirazı Meclis Başkanlığı tarafından kabul edilerek, itiraz dilekçesinin okunması, 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 21. maddesi kapsamında 06/01/2020 tarih ve 2020/01 sayılı Meclis Kararının iptali ve 5393 Sayılı Belediye kanununun 25.maddesi; İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000'in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisinin her yıl Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl Gelir ve Giderleri ile Hesap İşlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasında gizli ve üye sayısı (3) den az,(5)'den çok olmamak üzere Denetim Komisyonunun yapacağı çalışmaların ilgili yılın Mart ayının sonuna kadar tamamlamak suretiyle buna ilişkin raporunu izleyen 45 gün süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması öngördüğünden, söz konusu Denetim Komisyonu üyelerin seçiminin yeniden yapılması hususunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Yazı İşleri Müdürlüğü çıkışlı 08/01/2020 tarih ve 38010943/ 804 11/ 02 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
07/01/20202020/19Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 07/01/2020 KARAR NO : 2020/19 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 24 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, ada:223 parsel:131-164-165-187-188-189-190-191-192-213-214-227-228-229-230, ada:11266 parsel:6'da kayıtlı bulunan parselleri içine alan yaklaşık 1.622.044,31 m2 alanda hazırlanan Revizyon İmar Planı için, 07/01/2020 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, ada:223 parsel:131-164-187-188-189-190-191-192-213-227-228-229-230, ada:11266 parsel:6'da kayıtlı bulunan parseller planlama dışına bırakılarak Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi ada:223 parsel:165-214'ün toplam yüzölçümü 541.897,84 m2 alanın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği sosyal donatı alanları sağlanacak şekilde plan değişikliği yapılması Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir.İlgili hususun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 07/01/2020 tarih ve 42284874-819 01-53-1 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda; KARAR TARIHI : 07/01/2020 KARAR NO : 2020/19 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 24 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, ada:223 parsel:131-164-165-187-188-189-190-191-192-213-214-227-228-229-230, ada:11266 parsel:6'da kayıtlı bulunan parselleri içine alan yaklaşık 1622044,31 metrekarelik alanda hazırlanan Revizyon İmar Planı için, 07/01/2020 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, ada:223 parsel: 131-164-187-188-189-190-191-192-213-227-228-229-230, ada:11266 parsel:6'da kayıtlı bulunan parseller planlama dışına bırakılarak Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi ada:223 parsel:165-214'ün toplam yüzölçümü 541 897,84 metrekarelik alanın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği sosyal donatı alanları sağlanacak şekilde plan değişikliği yapılması Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. İlgili hususun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 07/01/2020 tarih ve 42284874-819 01-53-1 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/01/20202020/18Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 06/01/2020 KARAR NO : 2020/18 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:32, parsel:208-130-131-158-206'da kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 23/12/2019 tarihli Memet Ali KÜTÜK'e ait dilekçe ile Uygulama İmar Planlarında Bitişik Nizam 4 kat görülen adanın içerisindeki konut alanın büyütülerek yapı nizamının Bitişik Nizam 8 kata çıkarılması talep edilmekte olup bu hususun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 30/12/2019 tarih ve 42284874-819 01-2446 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/01/20202020/17Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 06/01/2020 KARAR NO : 2020/17 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Hasanibasri Mahallesi, ada:184'de kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 16/12/2019 tarihli Ekrem ÖZTANAS ve ekli listede bulunan isimlere ait dilekçe ile söz konusu ada içerisindeki parseller Revizyon İmar Planlarında birbirleri ile şuyulandırıldığından alım satım ve inşaat yapma gibi işlemler yapılamadığı için oluşan mağduriyetin giderilmesi için ada içerisinde plan tadilatı yapılması talep edilmekte olup bu hususun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 20/12/2019 tarih ve 42284874-819 01-2381 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/01/20202020/16Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 06/01/2020 KARAR NO : 2020/16 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, ada:223 parsel:131-164-165-187-188-189-190-191-192-213-214-227-228-229-230, ada:11266 parsel:6'da kayıtlı bulunan parselleri içine alan yaklaşık 1622044,31 metrekarelik alanda hazırlanan Revizyon İmar Planı hususunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 23/12/2019 tarih ve 42284874-819 01-2387 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/01/20202020/15Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 06/01/2020 KARAR NO : 2020/15 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ 21/11/2019 tarih ve E.36472 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait talep için, 25/12/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Erzurum İli Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi ada:7457 parsel:5'de üzerinde bulunan mevcuttaki trafo alanının 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarında araç yoluna isabet etmesinden dolay Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de hissedarı olduğu ada:7455 parsel:6'ya taşınması Komisyonumuzca kabul edilmiştir. " şeklinde karar verilmiş olup bu hususun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 27/12/2019 tarih ve 42284874-819 01-2432 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/01/20202020/14Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 06/01/2020 KARAR NO : 2020/14 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ 25/10/2019 tarih ve 139107 sayılı Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yatırımlar ve Tesis Koordinatörlüğü'ne ait yazı ile yapılan talep için, 25/12/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, " Erzurum İli Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi Aziziye Otoban Sitesinde; Soğukçermik Mahallesi 7429 ada 2 nolu parselin güneybatısında (DM2/14); Soğukçermik Mahallesi 7375 ada 6 nolu parselin kuzeydoğusunda (DM3); Soğukçermik Mahallesi 7377 ada 11 nolu parselin güneybatısında (DM3/16); Soğukçermik Mahallesi 7395 ada 4 nolu parselin güneyinde (DM3/7); Soğukçermik Mahallesi 7433 ada 3 nolu parselin güneybatısında mevcutta bulunan 6 adet trafo yerlerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. " şeklinde karar verilmiş olup bu hususun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 27/12/2019 tarih ve 42284874-819 01-2431 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda
06/01/20202020/13Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 06/01/2020 KARAR NO : 2020/13 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ 19/11/2019 tarih ve 141128 sayılı Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yatırımlar ve Tesis Koordinatörlüğü'ne ait talep için, 25/12/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Erzurum İli Yakutiye İlçesi Muratpaşa Mahallesi ada:223 parsel:229'de kayıtlı bulunan parseldeki Eğitim Tesis Alanı'nın kuzeydoğusunda mevcutta bulunan trafo alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiş olup bu hususun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 27/12/2019 tarih ve 42284874-819 01-2430 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/01/20202020/12Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 06/01/2020 KARAR NO : 2020/12 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ 07/11/2019 tarih ve 140008 sayılı Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yatırımlar ve Tesis Koordinatörlüğü'ne ait yazı ile Fehmi KIR Elk. İnş. Tic. San. Ltd. Şti tarafından yapılan talep için, 25/12/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, " Erzurum İli Yakutiye İlçesi Muratpaşa Mahallesi I46A15B2B paftasında Resmi Kurum Alanı'nın ve I46A15D4D paftasında Eğitim Alanı'nın güneydoğu ucunda 50 m'lik yol kenarında kalan 2 adet trafo alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiş olup bu hususun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 27/12/2019 tarih ve 42284874-819 01-2429 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
06/01/20202020/11Mevzi İmar Planı42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 06/01/2020 KARAR NO : 2020/11 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 29 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:33 parsel:81'de kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 28/11/2019 tarih E.4491376 sayılı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Şube VIII Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne ait talep, 25/12/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "02/12/2019 tarih ve 86432244-230 sayılı Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliğine ait yazı ile İstasyon Mahallesi, ada:33 parsel:81'in Resmi Kurum Alanı olarak görülen taşınmazın 10.000,00 metrekarelik kısmının Tapu Kadastro Müdürlüğüne tahsisi yapılmıştır.Bu yazıya istinaden söz konusu parselin tahsis edilen 10.000,00 metrekarelik kısmının yapılaşma koşulları; güneyindeki Turizm Tesis Alanı dikkate alınarak E=2.00 ; kuzey ve doğusundaki yapı yükseklikleri dikkate alınarak Yençok=16.50 m, çekme mesafeleri 10 m olacak şekilde Resmi Kurum Alanı olarak Planlara işlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar verilmiş olup bu hususun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 27/12/2019 tarih ve 42284874-819 01-2428 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 1