Beni Hatırla
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
04/11/20192019/156MECLİS ÜYESİNİN İZİNLİ OLMASI38010943 Yazı İşleri Müdürlüğüİşlerinin yoğun olmasından dolayı Üyesi bulunduğu Yüce Meclisin Kasım ayında yapacağı oturuma katılamayacağından, izinli sayılmasını isteyen üyeden Fatin İPEK' in 04.11.2019 havale tarihli dilekçesinin okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/11/20192019/155Katkı payı77418127 Hukuk İşleri MüdürlüğüDavacı Necmi AKALIN tarafından belediyemiz aleyhine Erzurum 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/209 E sayılı dosyası ile Erzurum İli Yakutiye İlçesi Çırçır Mahallesi 99 pafta 702 ada ve 438 ada 13,31,32,33 parsel sayılı taşınmaz için tazminat davası açılmıştır.Açılan bu davada yerel mahkeme tarafından 2019/365 K sayılı ilamı ile DAVANIN KABULÜNE VE DAVACIYA 5.023.355.30 TL nin 3.641.705.30 TL sinin dava tarihinden itibaren kalan 1.381.650 TL sinin ise ıslah tarihinden işleyecek yasal faizi ile ödenmesine karar verilmiştir.Yapılan yargılama sonunda yerel mahkeme tarafından kurum aleyhine hükmedilen tazminat bedeli beş bin TL den fazla olduğundan davacı ile kurumumuz arasında dava konusunun sulh ile tasfiye edilip edilmeyeceği yönünde karar alınması kanaati müdürlüğümüz de hasıl olmuştur.5393 sayılı yasanın 18/h bendi gereğince konunun bir kez de Başkanlığınızca incelenerek sulh ile tasfiye edilip edilmemesi hususunda Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Hukuk İşleri Müdürlüğü çıkışlı 04/11/2019 tarih ve 77418127/434 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/11/20192019/154ARŞİVLEME99992421 Fen İşleri MüdürlüğüKâzımkarabekir Belediyesi'nin 5747 sayılı kanun gereği 30 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra tüzel kişiliği kaldırılarak malvarlığı ve personeli ile Yakutiye İlçe Belediyesine devredilmiştir. Söz konusu belediyeye kayıtlı olan 25 ES 778 plakalı 2000 Model Ford Ranger Marka pikap(MotorNo:EGM2500MOT00059 ŞasiNo: WFOBMFD30XW105928) ekonomik ömrünü doldurmuş olup kullanılamaz duruma geldiğinden belediyemiz tarafından oluşturulan komisyon üyeleri ile Devlet Su İşleri VIII. Bölge Müdürlüğünde görev yapmakta olan bir Makine Mühendisi ve Trafik Tescil Müdürlüğünden bir polis memuru tarafından tutulan rapor sonucu hurdaya ayrılması kararlaştırılmıştır. Bu belediye yürürlükte olmadığından dolayı araç noter aracılığıyla hurdaya ayrılamamış olup bu işlemin gerçekleştirilmesi için aracın ruhsatının Yakutiye İlçe Belediyesine dönüştürülmesi hususunda Belediyemiz tarafından 02/09/2019 tarih ve 2019/116 sayılı meclis ile 06/09/2019 tarih ve 2019/162 sayılı encümen kararı doğrultusunda aracın ruhsatı Yakutiye İlçe Belediyesine dönüştürülmüştür. Bu aracın hurdaya ayrılması için tutulan komisyon raporunun ruhsat dönüşüm tarihinden sonraki bir tarihte olması gerekmektedir. Söz konusu aracın Yakutiye İlçe Belediyesi üzerinden hurdaya ayrılması hususunda Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Fen İşleri Müdürlüğü çıkışlı 01/11/2019 tarih ve 99992421-819 01-930 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/11/20192019/153EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi, ada:5585, parsel:1'de kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 01/11/2019 tarihli Ertürk ÇİMEN'ne ait dilekçe ile söz konusu yerde plan tadilatı talep edilmektedir. Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 01/11/2019 tarih ve 42284874- 819 01-1958 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/11/20192019/152KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi, ada:716, parsel:122'de kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 28/05/2019 tarihli Edip AKGÜN adına Vekili Tarık YILDIRIM'a ait dilekçe, 22/10/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi, ada:716, parsel:122'de kayıtlı bulunan taşınmaz arka cephesinden geçen 5 metrelik yolun kaldırılarak ada ayrımının kadastro parsellerine göre yeniden düzenlenmesi Komisyonumuzca karar alınmıştır." şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 01.11.2019 tarih ve 42284874/819 01/1957 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/11/20192019/151EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli, Yakutiye İlçesi, Güzelova Mahallesi, ada:11963 parsel:1'de kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 24/06/2019 tarihli Neşet ÜZERE'e ait dilekçe ile söz konusu yerin 19/07/2019 tarih ve 98102309-115.01.06-E.20495 sayılı Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait yazı ile verilen görüşe göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Az Yoğunluklu Kırsal Konut Alanı olarak planlanan İlave İmar Planın işlenmesi talep edilmekte olup, Konunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 28/10/2019 tarih ve 42284874- 819 01-1921 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/11/20192019/150KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, ada:232, parsel:129'da kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 08/10/2019 tarihli Burhanettin AKDAĞ'a ait dilekçe ile yapılan talep için, 22/10/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, " Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, ada:232, parsel:129'da kayıtlı bulunan Mevcut İmar Planlarında Bitişik Nizam 6 kat olarak görülen söz konusu yerin Bitişik Nizam 9 katta çıkarılması talebi İmar Komisyonumuz tarafından uygun görülmeyerek mevcut durumunun devamına karar verilmiştir. "şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 24.10.2019 tarih ve 42284874/819 01/1917 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/11/20192019/149KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, ada:223, parsel:158'de kayıtlı bulunan gayrimenkulle ilgili 20/06/2019 tarih ve 31372181-000-E.1900179398 sayılı Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na ait yazı ile yapılan talep için, 22/10/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Mevcut İmar Planlarında Ortaokul Alanı olarak görülen yerin E=1.00 Yençok=17.50 m Lise Alanı olarak planlara işlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. "şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 24.10.2019 tarih ve 42284874/819 01/1916 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/11/20192019/148KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Hasanibasri Mahallesi, ada:6197, parsel:1'de kayıtlı bulunan gayrimenkullerle ilgili 28/08/2019 tarih ve 26901492-750-E.15442428 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait yazı ile yapılan talep için, 22/10/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, " Söz konusu parsel üzerinde bulunan tescilli yapının korunarak İlkokul Alanın E=1.00 Yençok=15.50 m olarak düzenlenmesini içeren İmar Plan Değişikliği Komisyonumuzca kabul edilmiştir."şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 24.10.2019 tarih ve 42284874/819 01/1915 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
04/11/20192019/147KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik MüdürlüğüErzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, ada:7360, parsel:1 - ada:7355 parsel:1- ada:7354 parsel:7'de kayıtlı bulunan gayrimenkullerle ilgili 19.07.2019 tarih ve 129579 sayılı Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yatırımlar Tesis Koordinatörlüğü'ne ait yazı ile yapılan talep için, 22/10/2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda değerlendirilerek, "Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, ada:7360, parsel:1- ada:7355 parsel:1 - ada:7354 parsel:7'de kayıtlı bulunan yerlerde yer altı enerji hattının planlara işlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir."şeklinde karar verilmiştir. Konuyla ilgili talebin incelenmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 24.10.2019 tarih ve 42284874/819 01/1914 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 10