E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
09/04/20202020/57EVRAKIN KOMİSYONA HAVALE DİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 09/04/2020 KARAR NO : 2020/57 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi ,İstasyon Mahallesi eski kombine mevkii Ak-Ok dağıtım şebekesi işinde tesis edilmesi planlanan trafo yerinin planlara işlenmesi talep edilmekte olup bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 31/03/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.1541 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
09/04/20202020/56KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 09/04/2020 KARAR NO : 2020/56 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğucak Mahallesi, I46B01C2C, I46B01C3B, I4602D1D, , I46B02D4A,I46B02D4B paftalar; Şıh Mahallesi, I46B01D3D, I46B01D3C paftalar; İstasyon Mahallesi, I46B06A2C, I46B06A3A, I46B06A3B, I46B06A3C, I46B06A3D, I46B06B4A paftalar; Soğukçermik Mahallesi, I46B01C3A, I46B01C3B, I46B01C3C, I46B01C3D, I46B01C4B, I46B01C4C, I46B06B1B, I46B06B1C, I46B06B2A, I46B06B2D, I46B06B4B paftalar; Dadaş Mahallesi, I46A10B2A, I46A10B2B, I46B10B2C, I46A10B2D, I46B06A1A, I46B06A1B, I46B06A1C, I46B06A1D, I46B06A2A, I46B01D4C, I46B01D4D, paftalara denk gelen alanda 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliği talebi için komisyonumuz yerinde ve paftasında yapmış olduğu incelemede Soğukçermik(Soğucak) Mahallesi, Şıh Mahallesi , Dadaş Mahallesi'ni de içine alan bu planlama alanından köy yerleşik alanına denk gelen yerlerde mevcut yapılaşma dikkate alınarak düzenleme yapılmıştır. Ayrıca DOP oranı %45 e çıkartılması sonucunda bütün kamu alanları yeniden düzenlenerek belediyemize kamulaştırma maliyeti çıkartılmadan mekansal planlar yapım yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun donatı alanları oluşturulmuştur. Ayrıca alana ek nüfus getirildiği için yoğunluk artışından dolayı oluşan sosyal donatı ihtiyacı mekansal planlar yapım yönetmeliğinde belirtilen m2 lere göre hesaplanarak mevcut sosyal donatılara ilave edilmiştir. Planlanan bu yeni alan eski donatılar ile yeni ilave edilen donatıların toplamı kadardır. Planlama alanında sosyal donatıların yer seçimi yapılırken mekansal planlar yapım yönetmeliğinde belirtilen yürüme mesafeleri dikkate alınmıştır. Ayrıca İstasyon ve Soğukçermik mahallelerinde Erzurum 1. İdare Mahkemesi tarafından 2018/819 ve 2019/1510 sayılı mahkeme kararları kapsayan bölgedeki imar planı düzenlemesi gözden geçirilerek planlanmıştır. Ayrıca plan bütünlüğünün sağlanması için komisyonumuzca yukarıda belirtilen paftalara I46-B-01-C-2-B, I46-B-02-D-1-A, I46-B-02-D-1-B, I46-B-01-C-2-C, I46-B-02-D-1-D, I46-B-02-D-1-C, I46-A-05-C-2-D, I46-B-01-C-4-A, I46-B-01-C-4-B, I46-B-01-C-3-A, I46-B-01-C-3-B, I46-B-02-D-4-A, I46-B-02-D-4-B, I46-B-02-D-3-A, I46-B-01-D-3-B, I46-B-01-D-3-A, I46-B-01-D-4-B, I46-B-01-D-4-A, I46-A-05-C-3-B, I46-A-05-C-3-A, I46-B-01-C-4-D, I46-B-01-C-4-C, I46-B-01-C-3-D, I46-B-01-C-3-C, I46-B-02-D-4-D, I46-B-02-D-4-C, I46-B-02-D-3-D, I46-B-01-D-3-C, I46-B-01-D-3-D, I46-B-01-D-4-C, I46-B-01-D-4-D, I46-A-05-C-3-C, I46-B-06-B-1-A, I46-B-06-B-1-B, I46-B-06-B-2-A, I46-B-06-B-2-B, I46-B-07-A-1-A, I46-B-07-A-1-B, I46-B-06-A-2-B, I46-B-06-A-2-A, I46-B-06-A-1-B, I46-B-06-A-1-A, I46-B-06-B-1-D, I46-B-06-B-1-C, I46-B-06-B-2-D, I46-B-06-A-2-C, I46-B-06-A-2-D, I46-B-06-A-1-C, I46-B-06-A-1-D, I46-A-10-B-2-C, I46-B-06-B-4-A, I46-B-06-B-4-B, I46-B-06-A-3-B, I46-B-06-A-3-A, I46-B-06-A-4-B, I46-B-06-A-4-A, I46-A-10-B-3-B, I46-B-06-A-3-C, I46-B-06-A-3-D, I46-B-06-A-4-C, I46-B-06-A-4-D, I46-A-05-C-4-B, I46-A-05-C-1-C, I46-A-05-C-4-A, I46-A-05-C-3-D, I46-A-05-C-4-C, I46-A-05-C-4-D, I46-A-05-C-1-D, I46-B-06-D-2-B, I46-B-06-B-4-D, I46-A-10-B-2-D, I46-A-10-B-2-A, I46-A-10-B-1-B, I46-A-05-C-2-C, I46-B-01-D-1-D, I46-B-01-D-1-C, I46-B-01-D-2-D, I46-B-01-D-2-C, I46-B-01-C-1-D, I46-B-01-C-1-C, I46-B-01-C-2-D, I46-A-10-B-3-A, I46-B-06-C-1-A, I46-B-06-C-1-B, I46-B-06-B-4-C, I46-A-10-B-2-B kodlu paftaların eklenerek planlanan alan genişletilerek planlanmasına Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar alınmış olup bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 08/04/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.1723 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
09/04/20202020/55KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 09/04/2020 KARAR NO : 2020/55 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:32, parsel: 130, 131, 158, 206, 208'de kayıtlı bulunan yerle ilgi B-6 yapılaşma koşullu Konut+Ticaret Alanı talep için "Komisyonumuz yerinde ve paftasında yapmış olduğu incelemede ada içerisinde yoğunluk artışından dolayı oluşacak donatı ihtiyacını sağlayacak şekilde park alanın düzenlenerek B-6 Kat Konut+ Ticaret Alanı olarak planlanmasına Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar alınmış olup bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 08/04/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.1720 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
09/04/20202020/54KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 09/04/2020 KARAR NO : 2020/54 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, ada:231, parsel:109-110-120-17'de kayıtlı bulunan taşınmazla ilgili 28/02/2020 tarih ve 26901492-769-E.4353075 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait yazı ile imar planlarında Yençok=15.50 m olarak görülen İlkokul Alanın Yençok=18.50 m olarak düzenlenmesi; "Mülkiyeti şahıslara ait olan 17 parselinde İlkokul Alanından çıkarılması talep edilmiştir. Komisyonumuz yerinde ve paftasında yapmış olduğu incelemede; söz konusu alanda 17 nolu parseli de içine alacak şekilde Yençok=18.50 m yapılaşma koşulu İlkokul Alanı olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar alınmış olup bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 31/03/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.1543 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
09/04/20202020/53KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 09/04/2020 KARAR NO : 2020/53 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada:33, parsel:89'da kayıtlı bulunan 29/11/2019 tarihli Alper ÇİÇEK' e ait dilekçe ile 85 nolu parsel ile ilgili İmar Planlarında Resmi Kurum Alanı olarak görülen yerin Sosyal Tesis Alanı(Gençlik Merkezi) olarak planlara işlenmesiyle ilgili talebi için komisyonumuz yerinde ve paftasında yapmış olduğu incelemede "Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün yapmış olduğu işlemlerden sonra 33 ada 89 parsel olarak tescil edilmiş olup, 1/1000 Revizyon İmar Planlarında Emsal:1.00 Yençok:15.50 yapılaşma şartlı Resmi Kurum alanı olarak görülen söz konusu 89 parselin Emsal:1.00 Yençok:15.50 yapılaşma şartlı Sosyal Tesis Alanı(Gençlik Merkezi) olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar alınmış olup bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 03/04/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.1669 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
09/04/20202020/52KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 09/04/2020 KARAR NO : 2020/52 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Yerlisu Mahallesi, ada:11565, parsel:1-2'de kayıtlı bulunan yerle ilgi "Yençok= Serbest E=1.00 yapılaşma koşullu talep için komisyonumuz yerinde ve paftasında yapmış olduğu incelemede parselin güneybatısında bulunan ada:11558 parsel:2'de yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanın yapılaşma koşuluyla aynı olacak şekilde E=0.50, Yençok :6.50 m olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar alınmış olup bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 31/03/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.1542 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
09/04/20202020/51KOMİSYON KARARININ KABUL EDİLMESİ42284874 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KARAR TARIHI : 09/04/2020 KARAR NO : 2020/51 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Çiftlik Mahallesi, ada:11201, parsel:5'de kayıtlı bulunan taşınmazda, "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E=0.40, Yençok:9.50 m olarak hazırlanan İlave İmar Planı talebi için, DSİ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi' ne ait kurum görüşlerinin dikkate alınması ve 10/01/2020 tarih ve 24606400-300-E.440 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait yazıda belirtilen "parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı kat sayısı %40'ı ve yapı yüksekliği: 6.50m'yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir." şeklindeki Kurum görüşü dikkate alınması şartı ile İlave İmar Planı yapılması Komisyonumuzca kabul edilmiştir." şeklinde karar alınmış olup bu hususun Yüce Meclisçe görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı 31/03/2020 tarih ve 42284874-105.03-E.1544 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
09/04/20202020/50Taşınmaz mal satışı66602527 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü KARAR TARIHI : 09/04/2020 KARAR NO : 2020/50 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 23 KİŞİ Mülkiyeti Yakutiye Belediyesine ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Abdurrahman Ağa Mahallesi: Ada: 49 , Parsel:11, Ada:666 Parsel: 1, Ada:51 Parsel:8-9-10, Ada:53 Parsel:11-12-13-32-33-34-35, Ada:54 Parsel: 22-23, Ada:55 Parsel:6, Ada:80 Parsel:9, Akdağ Mahallesi : Ada:� Parsel:5-6-14-15-24-30-50-58-116-124-196-215-219-221-306-322-323-326-334-335-343 362-375-379-397-432-433-440-447-464- 651- 821- 822- 910- 915- 944- 976- 1012- 783- 784-785-789, Aktoprak Mahallesi: Ada : � Parsel : 46-47-62-11-112-186-187-419-426-461-485-537-595-611-621-664, Ali Paşa Mahallesi: Ada: 303 Parsel : 163-164-34-35-29-39, Ada : 327 Parsel :11, Ada : 322 Parsel :3, Ada :300 Pasel :26, Ada : 309 Parsel :5-6-10-11-12-13-15-20-43, Ada :316 Parsel :83-100, Ada : 320 Parsel : 15-16-46, Ada : 670 Parsel : 22, Ada :7214 Parsel :2-3-4-6-14, Ada :7215 Parsel :7, Ada :7217 Parsel : 1, Ada :7219 Parsel : 4-6-7-8-9-10-11-12, Ada :7220 Parsel :1-2-7-10, Ada : 325 Parsel :44, Altınbulak Mahallesi: Ada :7965 Parsel :1-7, Ada :7971 Parsel:2, Ada :7976 Parsel : 1, Ada : 7984 Parsel :1, Ada :7985 Parsel :4, Ada :7986 Parsel :1, Ada :8000 Parsel:1, Ada:8004 Parsel:1, Ada:8013 Parsel :3, Ada: 8021 Parsel:1, Ada:8026 Parsel:1, Ada:8032 Parsel:1, Ada:8033 Parsel:3, Ada:10948 Parsel:3, Ada:8034 Parsel:58-83, Altıntepe Mahallesi : Ada : 8190 Parsel :1-5, Ada :8189 Parsel:11, Ada:8212 Parsel:6, Ada:11193 Parsel:3, Arı Bahçe Mahallesi: Ada: �. Parsel:39-144-163-199-306-104-406-534-689-810-811-813-96, Aşağı Mumcu Mahallesi : Ada : 6479 Parsel : 7, Ada :480 Parsel:2, Ada:487 Parsel:8, Ada :6478 Parsel:4, Ada:474 Parsel: 108, Ada :477 Parsel:74, Aşağı Yoncalık Mahallesi: Ada:5535 Parsel:2-3, Ada:5536 Parsel:1-2-3-5-10-13-14, Ada:6533 Parsel:4, Ada:467 Parsel:43, Ada:471 Parsel:8, Ayazpaşa Mahallesi: Ada:619 Parsel:9, Ada:506 Parsel:8, Ada:509 Parsel:59, Ada:617 Parsel:10, Ada:629 Parsel:5-10, Ada:986 Parsel:35, Bakırcı Mahallesi: Ada:611 Parsel:2, Ada:613 Parsel:7, Ada:612 Parsel:11, Caferiye Mahallesi: Ada:644 Parsel:7, Camii Kebir Mahallesi: Ada:563 Parsel:2-4, Cedit Mahallesi: Ada:518 Parsel:19, Ada:528 Parsel:8, Ada:521 Parsel:11, Ada:522 Parsel:14, Çiftlik Mahallesi: Ada :11202 Parsel:80-88-120-150-225-242-26-572-622, Ada:11223 Parsel:3-4, Ada :11224 Parsel :2, Ada: 11207 Parsel:3, Ada:11215 Parsel:20, Ada:11230 Parsel:8-9, Ada:11233 Parsel:12, Ada:11234 Parsel:9, Ada:11235 Parsel;15, Ada:11240 Parsel:7, Ada:11242 Parsel:1, Ada :11247 Parsel:2, Ada:11250 Parsel:22-28-36, Ada:11251 Parsel:17, Çırçır Mahallesi: Ada:5608 Parsel:2, Ada:5610 Parsel:1-2, Ada:5612 Parsel:1, Ada:5613 Parsel:2, Ada:5615 Parsel:2-3, Ada:5616 Parsel:2-3, Ada:5616 Parsel:3, Ada:5617 Parsel:1, Ada:5475 Parsel: 16, Ada: 5615, Parsel :1, Ada:720 Parsel:27-17, Ada:442 Parsel:34-38, Ada:7492 Parsel:1, Ada:7493 Parsel:2, Ada:801 Parsel:34-35-37-38, Dadaşköy Mahallesi: Ada:�. Parsel:2208-2209, Ada:5524 Parsel:1, Ada:5525 Parsel:1, Ada:5870 Parsel:2, Ada:6483 Parsel:2, Ada:6489 Parsel:1, Ada:5870 Parsel:1, Ada:� Parsel:865, Ada:5522 Parsel:1, Ada:6489 Parsel:3, Ada:6485 Parsel:2, Ada:103 Parsel:48, Ada:11685 Parsel:12, Ada:11706 Parsel:70, Ada:11705 Parsel:95, Ada:103parsel:37-47, Ada:11723 Parsel:25, Ada:11761 Parsel:10-11, Ada: 11748 Parsel:16-17, Ada:11708 Parsel:1, Ada:11709 Parsel:1, Ada:11710 Parsel:1, Ada:11752 Parsel:1, Ada:11750 Parsel:9, Ada:11749 Parsel:1, Ada:11748 Parsel:10, Ada:6982 Parsel:2, Ada:11686 Parsel:1-3, Ada:11755 Parsel:8, Ada:11685 Parsel:3-1, Değirmenler Mahallesi: Ada:11109 Parsel:39, Ada:11110 Parsel:24, Ada:11111 Parsel:1, Ada:11112 Parsel:13-136-169, Ada:11113 Parsel:1, Dere Mahallesi: Ada:5481 Parsel:1, Ada:684 Parsel:7, Dervişağa Mahallesi: Ada:534, Parsel:10-11-22-23-25-30-40, Ada:531 Parsel:23, Dumlu Mahall
09/04/20202020/49Taşınmaz mal satışı66602527 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü KARAR TARIHI : 09/04/2020 KARAR NO : 2020/49 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ Mülkiyeti Yakutiye Belediyesine ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Abdurrahman Ağa Mahallesi: Ada: 49 , Parsel:11, Ada:666 Parsel: 1, Ada:51 Parsel:8-9-10, Ada:53 Parsel:11-12-13-32-33-34-35, Ada:54 Parsel: 22-23, Ada:55 Parsel:6, Ada:80 Parsel:9, Akdağ Mahallesi : Ada:� Parsel:5-6-14-15-24-30-50-58-116-124-196-215-219-221-306-322-323-326-334-335-343 362-375-379-397-432-433-440-447-464- 651- 821- 822- 910- 915- 944- 976- 1012- 783- 784-785-789, Aktoprak Mahallesi: Ada : � Parsel : 46-47-62-11-112-186-187-419-426-461-485-537-595-611-621-664, Ali Paşa Mahallesi: Ada: 303 Parsel : 163-164-34-35-29-39, Ada : 327 Parsel :11, Ada : 322 Parsel :3, Ada :300 Pasel :26, Ada : 309 Parsel :5-6-10-11-12-13-15-20-43, Ada :316 Parsel :83-100, Ada : 320 Parsel : 15-16-46, Ada : 670 Parsel : 22, Ada :7214 Parsel :2-3-4-6-14, Ada :7215 Parsel :7, Ada :7217 Parsel : 1, Ada :7219 Parsel : 4-6-7-8-9-10-11-12, Ada :7220 Parsel :1-2-7-10, Ada : 325 Parsel :44, Altınbulak Mahallesi: Ada :7965 Parsel :1-7, Ada :7971 Parsel:2, Ada :7976 Parsel : 1, Ada : 7984 Parsel :1, Ada :7985 Parsel :4, Ada :7986 Parsel :1, Ada :8000 Parsel:1, Ada:8004 Parsel:1, Ada:8013 Parsel :3, Ada: 8021 Parsel:1, Ada:8026 Parsel:1, Ada:8032 Parsel:1, Ada:8033 Parsel:3, Ada:10948 Parsel:3, Ada:8034 Parsel:58-83, Altıntepe Mahallesi : Ada : 8190 Parsel :1-5, Ada :8189 Parsel:11, Ada:8212 Parsel:6, Ada:11193 Parsel:3, Arı Bahçe Mahallesi: Ada: �. Parsel:39-144-163-199-306-104-406-534-689-810-811-813-96, Aşağı Mumcu Mahallesi : Ada : 6479 Parsel : 7, Ada :480 Parsel:2, Ada:487 Parsel:8, Ada :6478 Parsel:4, Ada:474 Parsel: 108, Ada :477 Parsel:74, Aşağı Yoncalık Mahallesi: Ada:5535 Parsel:2-3, Ada:5536 Parsel:1-2-3-5-10-13-14, Ada:6533 Parsel:4, Ada:467 Parsel:43, Ada:471 Parsel:8, Ayazpaşa Mahallesi: Ada:619 Parsel:9, Ada:506 Parsel:8, Ada:509 Parsel:59, Ada:617 Parsel:10, Ada:629 Parsel:5-10, Ada:986 Parsel:35, Bakırcı Mahallesi: Ada:611 Parsel:2, Ada:613 Parsel:7, Ada:612 Parsel:11, Caferiye Mahallesi: Ada:644 Parsel:7, Camii Kebir Mahallesi: Ada:563 Parsel:2-4, Cedit Mahallesi: Ada:518 Parsel:19, Ada:528 Parsel:8, Ada:521 Parsel:11, Ada:522 Parsel:14, Çiftlik Mahallesi: Ada :11202 Parsel:80-88-120-150-225-242-26-572-622, Ada:11223 Parsel:3-4, Ada :11224 Parsel :2, Ada: 11207 Parsel:3, Ada:11215 Parsel:20, Ada:11230 Parsel:8-9, Ada:11233 Parsel:12, Ada:11234 Parsel:9, Ada:11235 Parsel;15, Ada:11240 Parsel:7, Ada:11242 Parsel:1, Ada :11247 Parsel:2, Ada:11250 Parsel:22-28-36, Ada:11251 Parsel:17, Çırçır Mahallesi: Ada:5608 Parsel:2, Ada:5610 Parsel:1-2, Ada:5612 Parsel:1, Ada:5613 Parsel:2, Ada:5615 Parsel:2-3, Ada:5616 Parsel:2-3, Ada:5616 Parsel:3, Ada:5617 Parsel:1, Ada:5475 Parsel: 16, Ada: 5615, Parsel :1, Ada:720 Parsel:27-17, Ada:442 Parsel:34-38, Ada:7492 Parsel:1, Ada:7493 Parsel:2, Ada:801 Parsel:34-35-37-38, Dadaşköy Mahallesi: Ada:�. Parsel:2208-2209, Ada:5524 Parsel:1, Ada:5525 Parsel:1, Ada:5870 Parsel:2, Ada:6483 Parsel:2, Ada:6489 Parsel:1, Ada:5870 Parsel:1, Ada:� Parsel:865, Ada:5522 Parsel:1, Ada:6489 Parsel:3, Ada:6485 Parsel:2, Ada:103 Parsel:48, Ada:11685 Parsel:12, Ada:11706 Parsel:70, Ada:11705 Parsel:95, Ada:103parsel:37-47, Ada:11723 Parsel:25, Ada:11761 Parsel:10-11, Ada: 11748 Parsel:16-17, Ada:11708 Parsel:1, Ada:11709 Parsel:1, Ada:11710 Parsel:1, Ada:11752 Parsel:1, Ada:11750 Parsel:9, Ada:11749 Parsel:1, Ada:11748 Parsel:10, Ada:6982 Parsel:2, Ada:11686 Parsel:1-3, Ada:11755 Parsel:8, Ada:11685 Parsel:3-1, Değirmenler Mahallesi: Ada:11109 Parsel:39, Ada:11110 Parsel:24, Ada:11111 Parsel:1, Ada:11112 Parsel:13-136-169, Ada:11113 Parsel:1, Dere Mahallesi: Ada:5481 Parsel:1, Ada:684 Parsel:7, Dervişağa Mahallesi: Ada:534, Parsel:10-11-22-23-25-30-40, Ada:531 Parsel:23, Dumlu Mahal
09/04/20202020/48ARŞİVLEME38010943 Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR TARIHI : 09/04/2020 KARAR NO : 2020/48 MECLİS BAŞKANI : Dr. Mahmut UÇAR KATİP ÜYELER : Kübra BİLİCİ Yıldırım ASLAN MEVCUT ÜYE SAYISI : 31 KİŞİ KATILAN UYE SAYISI : 28 KİŞİ 08/04/2019 tarih ve 2019/33 ile 08/04/2019 tarih ve 2019/37 ile 12/04/2019 tarih ve 2019/41 sayılı Meclis Kararları ile Yakutiye Belediyesi Personel A.Ş.'nin Yönetim Kurulu ve Üyeleri belirlenmiş ve karara bağlanmıştır. Yakutiye Belediyesi Personel A.Ş.'nin Yönetim Kurulu ve Üyelerinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yönetim kurulu ve üyelerinin Belediyemiz ve Şirketimiz bünyesinde 5393, 657, 4857 ve 696 sayılı Kanunlar kapsamında çalışanlar arasından belirlenmesi; yönetim kurulunun görev taksimi ve bu kapsamdaki her türlü hususta Belediyemizi temsilen Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mahmut UÇAR'ın yetkili kılınmasının karara bağlanması hususunun Yüce Meclisce görüşülmesini isteyen Başkanlık Makamının Yazı İşleri Müdürlüğü çıkışlı 02/04/2020 tarih ve 38010943-105.06.01-E.1633 sayılı sunuş yazısının okunması üzerine yapılan müzakere sonucunda;
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 7